skip to Main Content

|

1906

|

1915

|

1935

|

1945

|

1955

|

1975

|

1995

|

2015

1906 EKSPERIMENTERNES TID

Stenhus var oprindelig en kostskole for unge mænd fra overklassen: Drenge af danskere i udlandet, erhvervslivets spidser og adelige.
Skolen stod klar i 1906 med den karismatiske Mester Hass i front. Han var rektor og alfader for 90 drenge. Hass bød ind med nye tanker om skole og opdragelse. De unge skulle ikke terpe døde sprog som latin og oldgræsk, men lære levende sprog, matematik, håndværk og sport.
Foruden gymnasium og grundskole havde Stenhus værksteder, landbrug og frugtplantage, hvor de unge lærte praktiske færdigheder. Formålet var at uddanne praktiske ledertyper; verdensmænd, som ikke var bange for hverken jord eller olie på hænderne. Et sådan slid var nyt for de velstillede børn, men tanken var at gøre dem til praktiske iværksættere og hærde dem til fremtiden.
Dog var ikke alt arbejde. Under søndagens gudstjeneste spillede de modigste kort, og Stenhus fik sin egen spejdertrop, hvor eleverne for en stund kunne glemme faste sengetider, tænde bål og sove under åben himmel.

En skole midt i naturen

”Skolens Beliggenhed er fortrinlig. Huset ligger højt og frit – 100 fod over Vandspejlet i Holbæk Fjord”. Sådan skrev Stenhus’ stifter om sit køb af en stenhusvilla med jordarealer nær Holbæk.  Her skulle Hass’s Skole ligge, isoleret som et munkekloster, langt fra familielivets forkælelse og storbyens fordærv. ”Egnen er køn – og der kan gøres Udflugter til Fods eller pr. Cykle”.
Stenhus opdyrkede otte tønder land med marker og have. Eleverne tog del i arbejdet. Det var et sundt led i opdragelsen, mente rektor. Men drengene var ikke altid lige overbeviste.
Løsningen blev, at hver elev fik ansvar for et særligt område. Det styrkede motivationen hos de ”bogorme”, der foragtede det fysiske slid.
Rektor råbte hurra for Stenhus’ første studenter i 1912. Studenterne var en lille elite af unge mænd, klar til at erobre verden. Siden kom stadigt flere holbækkere til kostskolen, hvor de blev optaget som dagelever.

Hue-ceremonien

Hue-ceremonien kendes tilbage til de første stenhusstudenter fra 1912. Stedet var stenhusvillaens verandatrappe. Studenterhuerne blev taget på i fællesskab efter sidste eksamen og efter rektors tale, der altid endte med:
”… så tag da huerne på!”

Udsnit af maleri på Stenhus Kostskole fra ca. 1930. Det viser det første kostskolepar, Heinrich og Ingeborg Hass – ’Mester og Hygge’ – der overrækker eksamensbeviser på havestuetrappen til Stenhusvillaen.

Nye idealer for unge mænd

På Stenhus blev drenge til mænd.  Målet var en stærk vilje. For megen læsning var farligt. Kroppen blev slap, og tankerne stak af, mente skolens første rektor.
Mester Hass satte i stedet eleverne til at arbejde og lave gymnastik. Karakterer og lektier skulle der ikke være noget af, og skoledagen blev på under fem timer. Alligevel var der nok at se til. Dagens program strakte sig fra morgenbad til aftensang.
Opdragelsen baserede sig på respekt for Gud, konge og fædreland. Kritiske tanker var udelukket, og dagdrømmeri var lig dovenskab. Det førte til en meget konsekvent linje, hvor både ridepisk og spanskrør stod fremme på rektors kontor. Idealet var at skabe handlingens mænd, som kunne udrette store ting i verden.
Fru Hass hyggede dog om de mindste; spillede klaver, sang og stegte æbler i kakkelovnen. En gammel elev trak siden på smilebåndet over, hvordan nogle af Danmarks mest kræsne ganer fik deres kulinariske sans grundlagt på grød, kål – og stegte æbler.

Back To Top