skip to Main Content

|

1906

|

1915

|

1935

|

1945

|

1955

|

1975

|

1995

|

2015

1915 Den opdragende skole

1915-dagogdaad”En opdragende Skole på nationalt Grundlag”. Sådan havde den tyske pædagog dr. Hugo Göring formuleret det ideal, hvorpå Hass byggede sin kostskole. Traditionen bød, at skolen fik et latinsk motto i våbenskjoldet. Men Hass satte i stedet et citat med klang af dansk oldtid: ”Dag og dåd er kæmperim”, lød det med Grundtvigs ord.
Det hårde arbejde i samspil med religion og nationale symboler skabte den særlige Stenhusånd: ”Det er mit Haab, at Gud vil give os Evne til i Fællesskab at bevare et kristeligt Hjems Aand”, skrev Hass i 1906. På Stenhus bad eleverne bordbøn gennem seks årtier.
Den religiøse ydmyghed og loyaliteten over for det royale Danmark blev bemærket i samfundets top. Tre af Christian X’s nevøer blev stenhuselever, og Hass deltog under Påskekrisen 1920 som kirkeminister i Christian X’s kupregering. Hass kom, da kongen kaldte, og det var man ret imponerede over på Stenhus. Stien bag skolen er siden kaldt Ministerstien.

Regeringen Liebe, 1920, var Christian X's udemokratiske kupregering under den såkaldte Påskekrise. Den holdt kun få dage, men skrev sig ind i Stenhushistorien, idet rektor Hass indgik som kirkeminister.
Regeringen Liebe, 1920, var Christian X’s udemokratiske kupregering under den såkaldte Påskekrise. Den holdt kun få dage, men skrev sig ind i Stenhushistorien, idet rektor Hass indgik som kirkeminister.

Højt at flyve, dybt at falde

Et banebrydende eksperiment på Stenhus var et selvstændigt elevhus. Huset fik det latinske navn Volo med dobbeltbetydningen ”jeg vil” og ”jeg flyver”.
I Volo styrede eleverne selv deres tilværelse. Ingen ansatte havde adgang. Prøvede rektor eller en lærer at tiltvinge sig adgang, kunne eleverne finde på at barrikadere dørene.
Volenserne udviklede efterhånden et broderskab med egne traditioner. Engang inviterede de rektor, lærerne og udvalgte elever til julefest, selvom Hass havde frasagt sig alt juleri. Festen blev dog en succes. Dermed var grunden lagt for farverige fester i årene fremover.
I 1918 oprettedes det første elevråd. Rådet forsvarede elevernes rettigheder med næb og kløer. Humoristisk kaldte de sig ”stenhusbolsjevikkerne”. Elevrådet varede dog kun frem til 1921, hvor rektor nedlagde det. Rådets medlemmer havde truet en lærer med vold, hvis han ikke undskyldte sin opførsel. Det fik efter sigende rektors fipskæg til at stå vandret ud i luften.

Elevrådsmøde 1919

Humoristisk referat fra et elevrådsmøde 1919, hvor der kræves ret til rygning.
Oprindeligt var det er skovturssang og blev runddelt rullet som cigaretter.

Seksualundervisning og betroelser

Angst for seksualitet var udbredt blandt pædagoger i begyndelsen af 1900-tallet. Imidlertid var det moderne, at rektor Hass opfordrede lærere og elever til at bryde de seksuelle tabuer. Det holdt han foredrag om i 1915 under overskriften Renhed. Formålet var at skabe en holdning til kønslivet.
Drengene på Stenhus lærte således at tøjle deres seksualitet. Det var en del af opdragelsen. De skulle sove med hænderne over dynen, og forhold til lokale piger medførte bortvisning. Kost uden krydderier, kolde bade og fysisk arbejde hjalp mod fristelserne. Lod eleverne sig alligevel lokke, var det normen, at man bekendte sine synder til en lærer. Adskillige forfattere og skribenter, der udgik fra Stenhus, har siden beskrevet denne specielle drengeopdragelse. En elev fra 1920’erne husker, hvordan en ny lærer konstant ville hjælpe ham med hans ”ungdomssynd”. Det endte i en bitter modvilje fra elevens side.

Back To Top