skip to Main Content

|

1906

|

1915

|

1935

|

1945

|

1955

|

1975

|

1995

|

2015

1945 Verden brænder, Stenhus gløder

’Stenhus-viser’ udkom sommeren 1940 med en blanding af egne viser og fædrelandssange.
’Stenhus-viser’ udkom sommeren 1940 med en blanding af egne viser og fædrelandssange.

Den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 var en mørk periode for landet og for Stenhus. På overfladen fortsatte rutinerne. Under overfladen var alt ændret ”i disse for vort land så alvorlige tider”, som kong Christian X udtalte.
Danmark sang sig igennem den første besættelsestid, og på Stenhus samlede man sine historiske melodier i sangbogen Stenhus-Viser. Kasernebyen Holbæk var præget af det tyske militær. Skoler blev beslaglagt, og nazister syntes at dukke op alle vegne. Men stadigt flere engelske overflyvninger fandt sted parallelt med de danske modstandsfolks sabotageaktioner og stikkerlikvideringer.
Adskillige stenhusdrenge og ansatte gik aktivt ind i kampen på dansk grund. Andre gik i allieret tjeneste. Efter befrielsen vakte det opsigt, da den tidligere elev, Hollywood-filminstruktøren Ib Melchior, dukkede op som efterretningsofficer i en amerikansk militærjeep.

Halifax-flyet, hvor Stenhusdrenge i 1945 bjærgede ’Horlicks’ som doping til eksamensbrug. En ung mand har også taget en af de døde piloters læderjakke og hue.To overlevne 'airmen' fra dette fly besøgte Stenhus i 2015.
Halifax-flyet, hvor Stenhusdrenge i 1945 bjærgede ’Horlicks’ som doping til eksamensbrug. En ung mand har også taget en af de døde piloters læderjakke og hue.
To overlevne ‘airmen’ fra dette fly besøgte Stenhus i 2015.

Vilje til modstand

I krigens sidste år måtte jødiske stenhusdrenge evakueres. Skolens bygninger var i et konstant søgelys, og her var flere razziaer efter sabotører og skjulte våben. I 1944 kom det til en strid mellem eleverne og rektor Larsen. Han havde indgået en aftale om at lade de unge deltage i et filmklip for ”Dansk Filmavis”. Optagelserne skulle vise ”raske danske drenge” i et romantiseret billede af det besatte Danmark. Men en sådan propaganda nægtede stenhusdrengene at deltage i.
Rektors øvrige strategi var at komme tyskerne i forkøbet. Besættelsen igennem gjorde han opmærksom på, at Stenhus slog hårdt ned på elevers interesse for modstandseventyr.
Ved befrielsen viste det sig dog, at over ti procent af stenhusdrengene i al hemmelighed havde opnået officielle positioner i den organiserede modstandsbevægelse. Endnu flere havde deltaget i andet illegalt arbejde, og skjult på stenhusgrunden lå våben, ammunition og nedskudte flyrester.

Kunstnerisk protest

Digteren Piet Hein havde som far til en stenhuselev sin gang på skolen, inden han i 1943 flygtede til Argentina. Hans rim var elskede og blev kopieret i et væk, som for eksempel:

Det er i Grunden ikke saa trist,
jeg f.eks. er Idealist,
jeg undværer gerne Ærter og Flæsk,
naar een som jeg under det faar sine Tæsk.

Prosit 1944 med surrealistisk inspireret tegning af to absolutte autoriter i edderkoppespindet: Hitler og skolens rektor Larsen.
Prosit 1944 med surrealistisk inspireret tegning af to absolutte autoriter i edderkoppespindet: Hitler og skolens rektor Larsen.

Mindetavle opsat på Stenhus Kostskole 1945 med navnene på de otte tidligere elever, der døde i modstandskampen.
Mindetavle opsat på Stenhus Kostskole 1945 med navnene på de otte tidligere elever, der døde i modstandskampen.

Otte døde stenhusdrenge

Modstandskampen syntes oplagt at engagere sig i for mange stenhusdrenge. Skolens opdragelse matchede modstandsbevægelsens behov for patriotiske unge mænd, der både kunne tænke, handle og holde mund.
Rekrutteringen på holbækegnen fandt sted gennem gymnastik- og skytteforeningerne. Eleverne deltog i forskellige grupper, hvor de holdt vagt, smuglede våben og udførte sabotage. Før befrielsen kendte de ikke til hinandens illegale aktiviteter. Alle havde optrådt skjult og anonymt.
Gamle elever deltog massivt i modstandskampen. Otte mistede livet. En blev dræbt under en sabotageaktion. En anden, da Gestapos hovedkvarter i København blev bombet. Tre døde i kz-lejre, og andre tre blev henrettet som terrorister. Blandt dem digteren Kim Malthe-Bruun, der blev skudt mindre end en måned før befrielsen.
Lønningskontoret for Frihedskæmpere anerkendte efter befrielsen 16 stenhuselever og en kostinspektør for aktiviteter i forbindelse med afvæbningen af den tyske værnemagt og nazistiske grupper.

Back To Top