skip to Main Content

|

1906

|

1915

|

1935

|

1945

|

1955

|

1975

|

1995

|

2015

1995 Massegymnasiet

Gymnasieliv blev ungdomsliv i 90’ernes Holbæk. Festmiljøet var forbedret med både drenge og piger på dansegulvet, mente mange. Men snart tippede kønsfordelingen igen. I 2005 blev det særligt svært for studinerne at finde en partner til lancier. 174 piger fik en studentereksamen det år mod 74 drenge. Siden blev fordelingen mere jævn.
Skolens nye ungdomsliv betød, at fokus forandrede sig fra et globalt til et mere lokalt perspektiv. Stenhus var gået fra en naturlig kontakt til andre landes kulturer, sprog og traditioner til at huse børn, der ikke nødvendigvis havde internationale kontakter.
Nye skoleblade og en elevradio afløste det globalt orienterede Prosit. Fælles for de nye elevmedier var interessen for ungdomslivet her og nu. Lærerne sørgede dog for internationalt udsyn gennem undervisning i den tredje verdens forhold, studierejser og udveksling med udenlandske gymnasier.

Gymnasiet var i 1990’erne en kæmpesucces hos pigerne, og knap så meget hos drengene.. Man begyndte at diskutere drengenes problemer i en institutionsverden, der var mere og mere præget af kvindelige værdier.

It-revolutionen

Gennembruddet for it-teknologi på Stenhus skete ved årtusindeskiftet. Men allerede i 1973 købte skolen sin første computer. Den havde en ringe hukommelse og var rasende dyr: Otte kilobytes til en pris af 60.000 kroner. ”Elektronhjernen” syntes dog at være alle pengene værd. En lille gruppe elever og matematiklærere kastede sig over maskinen. Siden gjorde flere karriere i it-branchen.
Computeren havde hverken skærm eller selvstændigt tastatur. Den arbejdede langsomt, men det havde en pædagogisk fordel. En hel klasse kunne sysle med programmering på samme tid.
I midten af 1980’erne kom de første piccoline-maskiner. Eleverne arbejdede nu med simpel grafik på sort-hvide skærme. Desuden fik skolen elektronisk adgang til informationsbaser. Det betød, at de humanistiske fag nu også så muligheder i den nye teknologi. Computeren bredte sig til alle fag.

Datalogilæreren Svend viser en af de harddiske frem, flere lærere havde købt i begyndelsen af 1980’erne – den rummede 5 megabytes; i 1995 var det blevet komisk. Den teknologiske udvikling gik hurtigt de år!
Datalogilæreren Svend viser en af de harddiske frem, flere lærere havde købt i begyndelsen af 1980’erne – den rummede 5 megabytes; i 1995 var det blevet komisk. Den teknologiske udvikling gik hurtigt de år!

Bygningerne kollapser

Gymnasiets bygninger fra 1970’erne kollapsede kun tre årtier efter, de var rejst. Betonfundamentet blev ustabilt. Regnvand piblede ind. Vandrør sprang.
Bygningerne var tænkt som en billig løsning på det nye brede optag. På den måde afspejlede både ambition og konstruktion de glade 60’eres byggeboom.
Næsten halvdelen af skolen lukkede ned i to år på grund af råd og skimmelsvamp. Tilmed revnede taget i sportshallen. Idræt flyttede til Fodbadet, mens undervisning i musik og naturvidenskab foregik i midlertidige barakker.
Et nyt gymnasium kom igen på tale. Men amtsrådet vedtog i sidste øjeblik at renovere og udbygge Stenhus. Det skete efter et langvarigt lobbyarbejde, hvor elevrådet deltog yderst aktivt.

Back To Top