skip to Main Content

|

1906

|

1915

|

1935

|

1945

|

1955

|

1975

|

1995

|

2015

2015 Firmaet ekspanderer

En gymnasiereform i 2005 bragte store omvæltninger i gymnasieverdenen. På Stenhus forandredes både form og indhold. En ny struktur skød frem. Reformen erstattede den matematiske og sproglige linje med tværfaglighed og forskellige studieretninger.
Vestsjællands Amt blev nedlagt i 2007, og Stenhus blev atter en selvejende institution. Tidligere tiders flade struktur blev afløst af en bestyrelse og en dynamisk ledelse.
Inspirationen i nullerne kom ikke længere kun fra universiteter og højskoler, men også fra erhvervslivet. De nye idealer betød en øget vægt på målbare resultater, synlighed og vækst. Samtidig ændrede gymnasiet udseende. Dyr kunst, lyse lokaler, white boards og stadigt flere computere skabte en strømlinet atmosfære som i et moderne firma.
Fra 2005 til 2015 næsten fordobledes antallet af elever, mens over 130 lærere fik deres faste gang på skolen.

Ny profil og nye produkter

En tendens på Stenhus i 10’erne synes at være en strøm af tilbud til eleverne. Stenhus står stadig som holbækområdets centrale gymnasium, men i stigende grad udfordret af andre uddannelser og de unges øgede mobilitet. I den konkurrence har gymnasiet fået en skarpere profil. Samarbejder med institutioner i Kina og Sydafrika fremstår ikke længere som uformelle udvekslingsprogrammer, men er blevet en del af skolens professionelle branding. Rejser, ekstraundervisning og lektiecaféer bliver udbudt som produkter, der skal tiltrække og fastholde en bred elevmasse.
Andre tilbud retter sig mod unge talenter. Fra 2010 har Stenhus Sports College haft basketball på eliteplan parallelt med ungdomsuddannelserne. Siden er fodbold, badminton og håndbold kommet til. På den kulturelle front profilerer Stenhus sig på et samarbejde med Holbæk Drama College, ligesom skolen byder ind med et forfatterværksted og forskellige musikalske tilbud.

Lokalt og globalt

2015-konfusiusUdviklingsaftaler gør i tiden op til 2015 det internationale samarbejde til en integreret del af skolens hverdag. Også her træder faste og professionelle strukturer ind set i forhold til de seneste årtiers mere løst forankrede studierejser og forløb med udveksling.
I 2015 blev Stenhus desuden kandidat til optagelse på listen af IB World Schools. På den ene side bringer samarbejdet atter en traditionel pædagogisk tankegang til skolen. På den anden side åbner IB World School dørene for en multikulturel verden, hvor unge uden besvær begår sig i internationale sammenhænge.
Samtidig med den øgede internationalisering har Stenhus i stigende grad ladet sig forankre i det lokale samfund. I Holbæk tager halvdelen af en ungdomsårgang enten HF eller studentereksamen, og det har medført en tæt relation mellem byen, oplandet og skolen. Hvor Stenhus før lå med ryggen mod byen, er skolen i dag en af lokalområdets vigtigste kulturinstitutioner.

Back To Top