skip to Main Content

1906-faktaboks

Udsnit af maleri på Stenhus Kostskole fra ca. 1930. Det viser det første kostskolepar, Heinrich og Ingeborg Hass – ’Mester og Hygge’ – der overrækker eksamensbeviser på havestuetrappen til Stenhusvillaen.
Read more

1906_i

Stenhus var i 1906 omgivet af en storladen natur og dyreliv.
Storkene havde deres faste redepladser på skolen, og det var en Stenhusspecialitet for elever og ansatte at opdrætte ugleunger.
Uglen var skolens første emblem.
Read more

1906_h

En kostskoledreng på Stenhus havde eget værelse, hvor gangpiger tog sig af rengøring og det praktiske arbejde – men ellers skulle han lære disciplin, hygiejne og at tage fat i værksteder og landbruget. se af billede.
Read more

1906_g

Stenhusdrengene blev hentet og bragt fra jernbanen med hestevogn. Skolen havde egen kusk og både karet og ladvogne.
Når en flok stenhusdrenge lå på ladvognen som en flok fisk, skabte det i Holbæk øgenavnet ’stedbiderne’ om dem.
Read more

1906_f

Det hørte med til Stenhuslivet at kende landskabet. Utallige skovture og søndagsudflugter foregik pr. skib langs fjorden eller i de omkringliggende skove.
Der var flere amatørfotografer blandt lærere og elever.
Read more

1906_e

’Mester’ var kendt for at skabe begejstring og for at kunne tackle de urolige drenge. Her ses han i en mellemskoleklasse på Stenhus.
Man havde ikke skoleuniformer på Stenhus, men matrostøjet var almindeligt i begyndelsen af 1900-tallet.
Read more

1906_d

Lærerne var i højeste grad faglærere og opfattelsen af dem knyttet til deres fag: her er gymnastiklæreren på plinten og fransklærerinden og matematiklæreren med kridt og tavle.
Stenhus lagde vægt på naturvidenskab, levende sprog og idræt. Den stod for et nyt dannelsesideal end den gamle latinskoles klassiske viden.
Read more

1906_c

Stenhus var tænkt som et aktivt landbrug med marker, frugtplantage, dyrehold og værksteder.
Foran klasselokalerne stod et tærskeværk, der kunne overdøve al undervisning.
Read more
Back To Top