skip to Main Content

1935_f

De individuelle sportspræstationer gav stor prestige på Stenhus. Hvert år hædredes ’Årets sportsmand’ – og hans klasse.
Hér sættes Stenhusrekord i stangspring 1936 på 3,35 m.
Read more

1935_e

De omfattende anlæg på Stenhus blev i tidens ånd muliggjort gennem organisering af elevernes egen arbejdskraft.
’Arbejdstimen’ fandtes på skemaet i næsten 70 år.
Argumenterne var træning, deltagelse og frisk luft – men man sparede også penge. (foto Jørgen G. Jacobsen) velse af billede.
Read more

1935_d

Skolens sportshelt Ivar Vind benytter en arbejdstime med jordarbejde til at vise sine akrobatiske evner med spaderne.
I baggrunden ses fjorden og tipvognene til det kommende stadion.
(fra Ivar Vinds scrapbog)LINK
Read more

1935_c

Luftbilledet 1935 viser de mange knopskydninger, Stenhus oplevede de første 30 år.
Den sidste er det funktionalistiske idrætshus fra 1933. I forgrunden ses den slidte fodboldbane.
(Holbæk Stadsarkiv) LINK
Read more

1935_b

Rektor Larsen inspicerer drengenes anlæg af det nye stadion.
Fra 1936 blev en stor del af de skemalagte ’arbejdstimer’ brugt til at flytte 11.000 kubikmeter jord.
Det var først endeligt færdigt i 1956.
(Holbæk Stadsarkiv)
Read more

1935_a

Skolen udvidede langsomt sin kapacitet i 1930’erne.
Mellem 1930 og 1955 dimitterede mellem 15 og 28 unge mænd årligt – og fra 1948 kom et antal studiner til.
Read more
Back To Top