skip to Main Content

1975_h_

Verden stod ikke længere, da Holbæk Amts Venstreblad i 1986 viste 3u med et budskab skrevet på ballerne: ’Enden er nær… Tak for alt’.
Skandalen var enorm … og den tidligere rektor nægtede efterfølgende at sætte sine ben på sin gamle skole. De unge havde fundet et nyt kropsligt udtryk.
Read more

1975-detgulehaefte

Den blå bog var længe en hjemmelavet tryksag med muntre biografier over årets afgangselever. I 1980'erne udgav afgangseleverne også 'Det gule hæfte' med elevernes satiriske afsked med deres lærere.
Read more

1975-demo

Stenhuseleverne gik flere gange i demonstration for deres interesser. Her er de på gaden mod undervisningsministerens forgæves ’Rexona-cirkulære’ om at tillade flere i gymnasieklasserne. Blandt eleverne var der dog også en væsentlig borgerlig opposition.
Read more

1975_j

I krisetiden efter 1973 deltog eleverne i utallige aktioner til forsvar for den nye store elevgruppes interesser.
Hér nedskæres en student bid for bid i protest mod planlagte nedskæringer på gymnasieområdet. (Foto Holbæk Amts Venstreblad)
Read more

1975_i

Gymnasiets store succes som ungdomsuddannelse var ved at drukne skolen. For at støtte kravet om et nyt gymnasium i Asnæs besatte eleverne Stenhus og arrangerede demonstrationstog gennem byen.
Elevrådet var erstattet af en plenarforsamling, der påtog sig et politisk hverv, og råbte Amtsrådet op.
Read more

1975_g

På det traditionsrige Volo havde kostskoledrengene også ændret udseende.
Idealernes er i 1975 hippiernes lange hår, guitarmusikken, det spraglede tøj – og køretøjet: den åbne 2CV.
Read more

1975_f

Undervisningen skulle helst være samfundsrelevant og bevidstgørende.
Specielt i tværfaglige emnedage kastede man sig over tidens store emner; hér energidebatten om atomkraft versus de vedvarende energiformer.
Read more

1975_e

1970’erne og 80’erne bragte gruppearbejde, emnedage, elevproducerede udstillinger og alternative fremlæggelser af fagligt stof med sig.
Her formidles det tørre stof fra seksualundervisningen.
Read more

1975_d

’Fodbadet’ blev hurtigt den demokratiske skoles Forum; mødested, festsal og koncertsal.
Stole og borde brugte man ikke så meget. Alle skal kunne være her, og alt skal kunne ske.
Man sidder på en anden måde, taler på en anden måde og arbejder på en anden måde end før.
Read more
Back To Top