skip to Main Content

1995-it-laerer

Datalogilæreren Svend viser en af de harddiske frem, flere lærere havde købt i begyndelsen af 1980’erne – den rummede 5 megabytes; i 1995 var det blevet komisk. Den teknologiske udvikling gik hurtigt de år!
Read more

1995-graf

Gymnasiet var i 1990’erne en kæmpesucces hos pigerne, og knap så meget hos drengene.. Man begyndte at diskutere drengenes problemer i en institutionsverden, der var mere og mere præget af kvindelige værdier.
Read more

1995_i

Tværfaglige emneuger og emnedage prægede skemaet for både lærere og elever.
Der blev bl.a. holdt ’sundhedsdage’ på Stenhus med både teoretiske og praktiske øvelser. En del gik ud på at røre sig – og røre hinanden.
Read more

1995_h

Hele Stenhus deltog 1995 i kampagnen mod de fortsatte atomvåbensprængninger efter den kolde krig.
Her males bannere før afgang til demonstration mod de franske sprængninger over Moruroa-atollen i Stillehavet.
Read more

1995_g

Det blev en tradition at forlænge klassebilledet i 3g med et fjollebillede. Her som ’Bananer i pyjamas’.
Der blev lagt stor fantasi og energi i udklædningen.
En minimalistisk udklædning nåede Danmark rundt via pressen – klassen optrådte nøgne.
Read more

1995_f

Avislæsende lærere var før IT-revolutionen en stor del af livet på lærerværelset. Kravet om aktualitet, holdning og samfundsrelevans gik videre i saks, lim og fotokopiering.
Read more

1995_e

Brugen af IT bredte sig fra datalogi og matematik til de humanistiske fag, da adgangen til databaser og Internet kom ind i billedet.
Da de første bærbare computere viste sig i undervisningen, udkonkurrerede de hurtigt de gamle ordbøger og opslagsværker. Året er 2005.
Read more

1995_d

1990’ernes pædagogik byggede i høj grad på gruppearbejde og projekter. De mange kroge og stilfærdige haveanlæg egnede sig fortrinligt til små grupper og individuel læsning – eller hyggesnak.
Read more

1995_c

Efter intense politiske forhandlinger vedtog Vestsjællands Amt at renovere Stenhus i en sund og moderne udgave – i stedet for at bulldoze området.
I flere år foregik en stor del af undervisningen i skurvogne, der var opstillet langs de lukkede gymnasiebygninger. Det var den såkaldte ’Røde Kors-lejr’.
Read more
Back To Top