skip to Main Content

2015_i

Per Farbøl kom til som rektor i 2002.
Skønt gammel stenhusdreng er det ikke nostalgien, der har præget ham. Tværtimod har han stået i spidsen for den mest omfattende renovering og udbygning af skolen siden 1970'erne samt overgangen til selveje og en ny ledelsesstil.
Read more

2015_e

I årene efter 2006 har fag som mediefag, drama og kinesisk vundet indpas på Stenhus.
Read more

2015_c

I årene efter 2006 har fag som mediefag, drama og kinesisk vundet indpas på Stenhus.
Read more

2015_b

I årene efter 2006 har fag som mediefag, drama og kinesisk vundet indpas på Stenhus.
Read more

2015_a

414 studenter og hf’ere tager huerne på i fællesskab – som Stenhustraditionen byder. Altså efter sidste eksamen og rektors tale.
Stilladset foran fototrappen er blevet enormt. Huen er vendt tilbage som et værdsat symbol – og som uundværlig festrekvisit.
Read more

1995_i

Tværfaglige emneuger og emnedage prægede skemaet for både lærere og elever.
Der blev bl.a. holdt ’sundhedsdage’ på Stenhus med både teoretiske og praktiske øvelser. En del gik ud på at røre sig – og røre hinanden.
Read more

1995_h

Hele Stenhus deltog 1995 i kampagnen mod de fortsatte atomvåbensprængninger efter den kolde krig.
Her males bannere før afgang til demonstration mod de franske sprængninger over Moruroa-atollen i Stillehavet.
Read more

1995_g

Det blev en tradition at forlænge klassebilledet i 3g med et fjollebillede. Her som ’Bananer i pyjamas’.
Der blev lagt stor fantasi og energi i udklædningen.
En minimalistisk udklædning nåede Danmark rundt via pressen – klassen optrådte nøgne.
Read more

1995_f

Avislæsende lærere var før IT-revolutionen en stor del af livet på lærerværelset. Kravet om aktualitet, holdning og samfundsrelevans gik videre i saks, lim og fotokopiering.
Read more

1995_e

Brugen af IT bredte sig fra datalogi og matematik til de humanistiske fag, da adgangen til databaser og Internet kom ind i billedet.
Da de første bærbare computere viste sig i undervisningen, udkonkurrerede de hurtigt de gamle ordbøger og opslagsværker. Året er 2005.
Read more
Back To Top