skip to Main Content

1995_d

1990’ernes pædagogik byggede i høj grad på gruppearbejde og projekter. De mange kroge og stilfærdige haveanlæg egnede sig fortrinligt til små grupper og individuel læsning – eller hyggesnak.
Read more

1995_c

Efter intense politiske forhandlinger vedtog Vestsjællands Amt at renovere Stenhus i en sund og moderne udgave – i stedet for at bulldoze området.
I flere år foregik en stor del af undervisningen i skurvogne, der var opstillet langs de lukkede gymnasiebygninger. Det var den såkaldte ’Røde Kors-lejr’.
Read more

1995_b

De moderne 1970’er-bygninger var fleksible og hastigt opført – men af en kvalitet, der gav store problemer med indeklimaet.
Her ryddes fodbadet efter at nedsivende vand og dårlige rørforbindelser havde fået skimmelsvamp til at brede sig. Undervisningen måtte fortsætte som den kunne.
Read more

1995_a

Studenterbillederne fra 1990’erne viser en broget flok. Ensartethed var ikke oppe i tiden – og gymnasieungdommen er blevet et bredt udsnit af befolkningen.
I 1995 dimitterede 287 studenter og hf’ere.
Read more

1975_j

I krisetiden efter 1973 deltog eleverne i utallige aktioner til forsvar for den nye store elevgruppes interesser.
Hér nedskæres en student bid for bid i protest mod planlagte nedskæringer på gymnasieområdet. (Foto Holbæk Amts Venstreblad)
Read more

1975_i

Gymnasiets store succes som ungdomsuddannelse var ved at drukne skolen. For at støtte kravet om et nyt gymnasium i Asnæs besatte eleverne Stenhus og arrangerede demonstrationstog gennem byen.
Elevrådet var erstattet af en plenarforsamling, der påtog sig et politisk hverv, og råbte Amtsrådet op.
Read more

1975_g

På det traditionsrige Volo havde kostskoledrengene også ændret udseende.
Idealernes er i 1975 hippiernes lange hår, guitarmusikken, det spraglede tøj – og køretøjet: den åbne 2CV.
Read more

1975_f

Undervisningen skulle helst være samfundsrelevant og bevidstgørende.
Specielt i tværfaglige emnedage kastede man sig over tidens store emner; hér energidebatten om atomkraft versus de vedvarende energiformer.
Read more

1975_e

1970’erne og 80’erne bragte gruppearbejde, emnedage, elevproducerede udstillinger og alternative fremlæggelser af fagligt stof med sig.
Her formidles det tørre stof fra seksualundervisningen.
Read more

1975_d

’Fodbadet’ blev hurtigt den demokratiske skoles Forum; mødested, festsal og koncertsal.
Stole og borde brugte man ikke så meget. Alle skal kunne være her, og alt skal kunne ske.
Man sidder på en anden måde, taler på en anden måde og arbejder på en anden måde end før.
Read more
Back To Top